Algemene voorwaarden

Onderstaande algemene voorwaarden van Juttamusic gelden voor alle bestaande en nieuwe inschrijvingen voor seizoen 2020-2021.

Privacy

In het kader van de Algemene Verordening Persoonsgegevens (2018) informeren we je dat Juttamusic je gegevens opneemt in de administratie voor de verwerking van de inschrijving en de uitvoering van de gesloten cursusovereenkomst. Tevens gebruiken we je mailadres en telefoonnummer om informatie over lessen te sturen.

Wijziging persoonlijke gegevens

Als er wijzigingen zijn in persoonlijke gegevens, geef dit dan door aan info@juttamusic.com

Proefles

Om te kijken of Juttamusic aansluit bij jouw verwachtingen, bieden wij proeflessen aan. Bij Juttamusic is de eerste proefles altijd gratis.

Tarieven en betaling

Het cursusgeld staat vermeld bij elke cursus op de website. Het maandelijkse tarief is gebaseerd op een gespreide betaling van 10 keer het maandtarief verdeeld over 10 betalingstermijnen, met uitzondering van lespakketten van tien lessen. Deze worden in een keer gefactureerd.

Voor het leren bespelen van een muziekinstrument is het noodzakelijk dat je op den duur zelf een instrument hebt om thuis te kunnen oefenen. Er bestaan ook mogelijkheden tot het huren van instrumenten. Hierover adviseert Juttamusic graag. Vraag ook naar mogelijkheden om een instrument te lenen met steun van het Jeugdfonds Cultuur Arnhem.

Instromen in lessen halverwege het jaar is altijd mogelijk.

Looptijd

Bij inschrijving ga je een abonnement aan voor een bepaalde tijd, dat wil zeggen tot het einde van het lopende seizoen en/of het afgesproken lespakket. Het seizoen 2020-2021 loopt van maandag 31 augustus 2020 tot en met 18 juli 2021. Aan het einde van het seizoen worden niet-opgezegde cursussen stilzwijgend verlengd voor het nieuwe seizoen. Bij stilzwijgende verlenging wordt je abonnement omgezet naar een abonnement voor onbepaalde tijd. Onbenutte lessen zijn niet mee te nemen naar een volgend seizoen.

Opzegtermijn

Tussentijdse beëindiging van het abonnement is mogelijk via een schriftelijke opzegging per e-mail. Er geldt een opzegtermijn van een hele maand.

Overstappen naar een andere les

Overstappen naar een andere les is mogelijk. Neem hiervoor contact op met info@juttamusic.com of overleg tijdens de les.

Kortingen

Bij opgave van meerdere verschillende lessen ontvang je 10% korting. Op vertoning van een geldige studentenkaart ontvang je 10% korting op je eerste en volgende groepsles(sen). Daarnaast kun je bij gebruik maken van een aantal ondersteunende financiële middelen zoals de GelrePas en/of het Jeugdfonds Cultuur Arnhem. Broertjes en zusjes ontvangen ook 10% korting op een cursus naar keuze.

Iedereen die in de gemeente Arnhem, Rheden, Rozendaal, Westervoort, Duiven of Overbetuwe woont en een inkomen heeft tot 120% van de bijstandsnorm, ontvangt automatisch de GelrePas. Als je in het bezit bent van een GelrePas, vul dan je Gelrepasnummer in bij de inschrijving en neem deze pas mee naar de eerste les. Met de Gelrepas ontvang je een flinke korting op het lesgeld van het gehele cursusaanbod. Je betaalt dan nog maar slechts circa 10% van de cursus zelf.

Het Jeugdcultuurfonds Arnhem is bedoeld voor kinderen in de leeftijd van 4 tot 18 jaar die om financiële redenen geen lid kunnen worden van een cultuureducatieve instelling. Gezinnen die geen recht hebben op de GelrePas omdat ze buiten de 120% norm vallen, maar waarvan het besteedbaar inkomen te beperkt is, kunnen een aanvraag indienen via een intermediair.

Lesuitval

Als je door omstandigheden niet bij de les aanwezig kunt zijn, graag tijdig doorgeven via info@juttamusic.com of telefonisch op 06 203 85 115.

Bij lesuitval door ziekte of afwezigheid van de docent, wordt altijd geprobeerd een geschikte vervanger te zoeken. Mocht de les toch uitvallen, dan ontvang je hiervan tijdig telefonisch bericht.

Restitutieregeling

Bij verhindering van de cursist vindt geen restitutie plaats.

Indien je in bijzondere gevallen de les (tijdelijk) niet meer kunt volgen kunnen we bespreken of tijdelijk stopzetten van betaling mogelijk is. Hierbij valt te denken aan langdurige ziekte.

Bij het stopzetten van je cursus heb je mogelijk recht op restitutie van het lesgeld voor de lessen die niet meer gevolgd gaan worden conform de geldende opzegtermijn. Het resterende bedrag wordt berekend vanaf het moment dat je abonnement stopt. Let op: vanwege de gespreide betaling kan het ook zo zijn dat je in plaats van geld terug te krijgen, je nog iets moet bijbetalen voor de gevolgde maar nog niet-betaalde lessen.

Bij opheffing van een les vanuit Juttamusic, door bijvoorbeeld onvoldoende deelname, heb je recht op restitutie van het lesgeld voor de lessen die niet meer gevolgd kunnen worden.

Fotografie en video

Tijdens voorstellingen en in de lessen kunnen foto’s en video-opnamen voor marketing doeleinden gemaakt worden. Deze worden gebruikt voor bijvoorbeeld onze website, Facebook of flyers. Indien je hier niet mee akkoord gaat en dus niet wilt dat jij of jouw kind gefotografeerd wordt, kun je dit laten weten door een mail te sturen naar info@juttamusic.com onder vermelding van de naam van de leerling.

Auteursrecht

Indien door Juttamusic cursusmateriaal ter beschikking wordt gesteld waar auteursrechten op rusten, blijven deze rechten rusten bij de desbetreffende auteur. Het is niet toegestaan om het eventuele studiemateriaal op enigerlei wijze te vermenigvuldigen of aan derden ter beschikking te stellen.​

Aansprakelijkheid

Juttamusic kan niet aansprakelijk worden gesteld voor enig lichamelijk letsel, schade of vermissing van eigendommen (o.a. kleding, instrumenten en vervoermiddelen) ondervonden tijdens lessen of repetities.

Recht tot ontzegging

Juttamusic kan besluiten een cursist de toegang tot de lessen te ontzeggen, bijvoorbeeld bij een ernstige betalingsachterstand of bij wangedrag. De verplichting tot betaling van cursusgeld blijft dan bestaan. In specifieke gevallen kan om pedagogische redenen een bindend advies gegeven worden om te stoppen. In dat geval worden alleen de tot dan toe verzorgde lessen in rekening gebracht.

Suggesties, opmerkingen en klachten

Heb je suggesties of ideeën? Laat het dan weten.

Tot slot

Met het verzenden van je gegevens via het contact- en of aanmeld- en of inschrijfformulier op deze website bevestig je akkoord te gaan met deze algemene voorwaarden. Juttamusic behoudt zich het recht voor af te wijken van de op deze website vermelde informatie. Aan de inhoud van de website kunnen geen rechten worden ontleend. Op alle rechtsverhoudingen tussen jou en Juttamusic is het Nederlands recht van toepassing.

Contactgegevens:

Juttamusic

Laan van Klarenbeek 107

6824 JN Arnhem

Telefoon: 06 203 85 115

Website: www.juttamusic.com

E-mail: info@juttamusic.com

KvK-nummer: 72621486