Disclaimer

Informatie op deze website 

De inhoud van deze website als ook berichten elders op het internet van Juttamusic worden altijd met de grootste zorgvuldigheid samengesteld. Juttamusic garandeert echter niet dat de vermelde informatie steeds actueel, juist, volledig en toereikend is. Aan de informatie kunnen geen rechten worden ontleend. Juttamusic aanvaardt geen aansprakelijkheid voor schade in welke vorm dan ook die zou kunnen ontstaan wanneer de weergegeven informatie onjuist, onvolledig en/of ontoereikend is.

Copyright 

Niets uit deze tekst of grafische voorstellingen op de website mag zonder uitdrukkelijke voorafgaande schriftelijke toestemming van Juttamusic worden verveelvoudigd en/of openbaar worden gemaakt in welke vorm of op welke wijze dan ook.

Virussen 

Juttamusic garandeert niet dat de informatie, software dan wel verwijzingen of hyperlinks die via deze website toegankelijk zijn, vrij zijn van virussen of vergelijkbare schadelijke componenten. Juttamusic aanvaardt dan ook geen enkele aansprakelijkheid voor schade in welke vorm dan ook als gevolg van virussen of vergelijkbare schadelijke componenten.